Sirang eskwelahan - Hambabauran High School, Bohol

Nagpadala ang mga Bayan Patroller na sina Maxwell Cutamora at Dionisio Cambangay ng video para ipanawagan ang kalagayan ng isang eskwelahan na na-antala ang pag-papagawa dahil sa kakulangan ng pondo. Sa video, mistulang nagrereport ang Patroller na si Dionisio Cambangay tungkol sa kalagayan ng kanyang eskwelahan. Habang si Maxwell Cutamora naman ang nag-rerecord nito. Ang tinutukoy dito ay ang 'Hambabauran High School' sa Ubay, Bohol.

Mga Bayan Patrollers! Welcome to your new home. Send in your reports by clicking on the "Submit a Report" tab or tweet us a photo with the #BMPMTayoNa hashtag (your tweet will appear in our #BMPMTayoNa page)