UPDATE - Hambabauran High School, Bohol

Nagpadala ng update ang Bayan Patroller na si Maxwell Kutamora mula sa Ubay Bohol. Ito ay tungkol sa pinadala nilang report noong Oktubre tungkol sa eskwelahang hindi pa natatapos. Sa update na pinadala nila, makikita ang malaking pinagbago ng eskwela. Mayroon na silang maayos na palikuran, may bubong na ang kanilang eskwelahan at may mga pinto, jalousie, at pader na rin ito.

Mga Bayan Patrollers! Welcome to your new home. Send in your reports by clicking on the "Submit a Report" tab or tweet us a photo with the #BMPMTayoNa hashtag (your tweet will appear in our #BMPMTayoNa page)